تب بی دوام گاوی

مطالب دیگر:
📜تحقیق در مورد طراحي ايستگاههاي آتش نشاني 📜تحقیق در مورد طراحي رباط شوينده 📜تحقیق در مورد طراحي قطب نماي الكتريكي KMZ52 و KMZ51با استفاده از 28 ص 📜تحقیق در مورد طراحی قبل از شکل گيری در شکل دهی فلز 24 ص 📜تحقیق در مورد طرح تولید گوشت مرغ 10 ص 📜تحقیق در مورد طلاق 20 ص 📜تحقیق در مورد طلا و اثرات آن بر سلامتي 📜تحقیق در مورد ظهور ساختارهاي جبري 13 ص 📜تحقیق در مورد عزت نفس روش تحقيق 📜تحقیق در مورد عسل 📜تحقیق در مورد عفونت های ادراری در کودکان UTI 📜تحقیق در مورد عملكرد فيزيكي بخش كشاورزي 📜تحقیق در مورد عمليات حرارتي سطحي 15 ص 📜تحقیق در مورد عيب يابي الكتريكي 28 ص 📜تحقیق در مورد فراخوان عفو بين الملل به دولت ها 8ص 📜تحقیق در مورد فراوردههاي عايق كاري حرارتي 21 ص 📜تحقیق در مورد فرصتهاي شغلي در نانو تکنولوژي 15 ص 📜تحقیق در مورد فراوردهاي نانوتکنولوژي 10 ص 📜تحقیق در مورد فرهنگ ، خودآگاهی و اینترنت 26 ص 📜تحقیق در مورد فرهنگها 15 ص
|1895648|nhy
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تب بی دوام گاوی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

• واژه شناسي (Terminology):
• تعريف (Definition):
• سبب شناسي (etiology):
• دامنه ميزباني (host Range):
• گسترش جغرافيايي(geographic Distribution)
• گسترش جغرافيايي در جهان:
• گسترش جغرافيايي در ايران
• انتقال (Transmission):
• دوره كمون (incubation Period):
• علايم باليني (Clinical Signs):
• علايم كالبدگشايي (Gross lesions):
• ابتلا و مرگ و مير (Morbidity & Mortality):
• عوامل خطر (Risk factors)
• تشخيص (diagnosis):
• تشخيص صحرايي (Field Diagnosis):
• تشخيص آزمايشگاهي (Laboratory diagnosis) :
• تشخيص افتراقي (Differential diagnosis)
• درمان(treatment):
• كنترل و پيشگيري (control & Prevention):
• كنترل
• در حال حاضر سه نوع واكسن در دنيا وجود دارد:
• پيشگيري